Kontakt

EU za životne uslove najugroženijih romskih porodica

Skerlićeva 4

11000 Beograd

Telefon: +381 11 344 1106

E-mail: draganam@unops.org

map