O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Druga faza projekta „Sagradimo dom zajedno“ otpočela je 1. marta 2017. godine, kada je Evropska unija poverila UNOPSu 1,5 miliona evra da omogući stanovanje za do 42 romske porodice iz mobilnih naselja. Do kraja februara 2020, kroz ovaj projekat obezbeđeno do 42 seoske kuće u koje će porodice biti preseljene.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Gradom Beogradom i koordinaciji sa Kancelarijom Vlade Srbije za evropske integracije, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine. Projekat je u skladu sa Akcionim planom Grada Beograda za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo.Obezbedjivanje trajnih rešenja za 42 romske porodice pogođene akcijom preseljenja.


Opšti cilj projekta je obezbedjivanje trajnih rešenja za 42 romske porodice pogođene akcijom preseljenja.

Dosadašnji rezultati

Tokom prve faze projekta (od 2013. do 2016. godine), uz pomoć EU, uslovi stanovanja poboljšani su za 110 porodica. Tri zgrade za socijalno stanovanje sa 59 stanova su izgrađene i opremeljene u Beogradu (Orlovsko naselje, Jabučki Rit i Mislođin), deset porodica dobilo je podršku za obnovu svojih kuća, a kupljena je i 41 seoska kuća.

Sektor
  • Demokratija i ljudska prava
  • Radna mesta i ekonomski razvoj
EuropeAid referenca
Delegation Agreement Identification Number: 2016/383-191, Serbia
Komponente
  • Obezbeđivanje seoskih domaćinstava
Grad / Region
Grad Beograd
EU donacija
1.500.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava
Vreme implementacije
Mart 2017. - Februar 2020.
Korisnik
42 romske porodice
Implementiran od strane
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)